Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Suskes, gevestigd aan Festing 11, 8563 BA  Wijckel

E-mail: info@suskes.nl
Postadres: Herman Gorterstraat 8, 8561 BS  Balk
KVK: 72588144
BTW: NL859164469B01

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SUSKES. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.suskes.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden en de veiligheidsinstructie. Suskes behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 De verantwoordelijkheid voor het nastreven en het in acht nemen van de veiligheidsinstructie ligt bij de eindgebruiker(s). Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennisgenomen is van deze veiligheidsinstructie. Wanneer het artikel cadeauw wordt gegeben, dan moeten de veiligheidsinstructie mee worden gegeven. Of u dien de eindgebruiker te verwijzen naar de veiligheidsinstructie op suskes.nl.

2. Levering en tarieven
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Suskes levert de bestelling uitsluitend na ontvangst van de betaling.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 De meeste producten van Suskes zijn handgemaakt, Suskes streeft ernaar om de bestellingen binnen 2-5 werkdagen te verzenden.
2.5 Suskes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die veroorzaakt worden door PostNL.
2.6 De tarieven voor verzending bedraagd €2,95 voor brievenbuspost en voor pakketjes €6,95 binnen Nederland.

3. Prijzen
3.1 De prijzen van onze producten op de website staan in Euro’s vermeldt en zijn exclusief 21% BTW.
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Mocht de prijs niet reëel zijn door een fout van Suskes dan mag Suskes de koop annuleren.

4. Betaling
4.1 Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail van Suskes.
4.2 Het verschuldigd bedrag kan in de webshop via I-deal en paypal worden voldaan.
4.3 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Suskes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Suskes. Suskes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij  dei betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.
5.2 Suskes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Suskes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Suskes garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
6.2 Op handgemaakte producten van Suskes, geldt een garantietermijn van een jaar. 

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Suskes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Aanbiedingen van Suskes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 Suskes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Klachten en retourneren
8.1. Wij doen er alles aan om jou een perfect product te leveren. Suskes raadt aan de geleverde artikelen meteen bij ontvangst te controleren. Mochten de bestelde artikelen niet aan jouw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons op de hoogte te stellen via het contactformulier op www.suskes.nl. Wij proberen dan zo goed mogelijk een oplossing met u te vinden.
8.2 Een custommade artikel  en spenen zijn helaas niet te retourneren, tenzij een artikel dat geleverd is, niet conform bestelling is.
8.3 Indien de producten ongebruik en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, dan zal Suskes het aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 5 werkdagen terugstorten op jouw rekening.
8.4 U dient het retourformulier toe te voegen aan de retourzending.
8.5 Retourneren kan binnen 8 dagen na ontvangst van uw bestelling.
8.6. Producten moeten echter ongebruikt en onbeschadigd te zijn.
8.7 De kosten voor de retourzending zijn voor uzelf.
8.8 Bestellingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet retour genomen. 

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Het auteursrecht van de foto’s die op de website van Suskes staan, zijn van Suskes. Er mogen dan ook geen foto’s, zonder toestemming van Suskes, van de website worden gehaald of gebruikt. 
9.2 Suskes heeft het recht om foto/s die gemaakt zijn van bestelde artikelen te gebruiken voor eigen promoties. Dit op instagram, facebook of op de website. Suskes vraagt altijd om toestemming als het om foto’s van personen gaat. 

10. Overmacht
10.1 Suskes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Zo ook voor de verwachting van de eventuele levertijd.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Suskes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Suskes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Suskes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Suskes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Suskes is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Suskes.
11.2 Bij de verkoop van onze handgemaakte producten wordt aangeraden om voor gebruik de veiligheidsinstructies van Suskes door te nemen. Deze zijn op de website van Suskes terug te vinden. Men dient zich ten aller tijde aan deze veiligheidsinstructies te houden. 

12. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

Shopping Cart
Close

Geen producten in de winkelwagen.