Privacy Policy

Home / Privacy Policy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Suskes acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig beveiligd en verwerkt. Bij de verwerking van de gegevens houden wij ons aan de eisen die de pivacy-wetgeving stelt.


AVG privacy wet

Suskes, gevestigd aan Festing 11, 8563 BA  Wijckel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Suskes verwerkt uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder wanneer hier toestemming voor gegeven is en het verwerken en verzenden van uw bestelling.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het gebruiken van onze webwinkel en het plaatsen van een bestelling, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@suskes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Suskes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zou langs als nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief het garantietermijn. Daarna worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

Delen van persoonsgegevens met derden
Suskes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners, deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Suskes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens bovenaan.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzegen in persoonsgegevens gekoppeld aan cookies, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Suskes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@suskes.nl

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Shopping Cart
Close

Geen producten in de winkelwagen.